น้องเมตตา มาร์ควอร์ท (Metta Marquardt)

ลูกสาวคุณแม่คนเก่ง คุณอุ้ม สิริยากร
ภาพส่วนนึงจากแฟชั่นปกนิตยาสาร Real Parenting

ถ่ายภาพโดย คุณไกด์