วิธีการจองถ่ายภาพ

1. เลือก Pakage ที่ต้องการ

2. กรอกข้อมูลการจองตามลิงก์ babyshutter.com/date-reserve/

3. โอนค่ามัดจาการจองคิว 4,000 บาท และชำระส่วนคงค้างในวันถ่ายทำ

4. ส่งหลักฐานการโอนชำระการจองคิวถ่ายภาพที่ Line@: @babyshutter

แพ็คเกจถ่ายภาพ

NEW BORN

PRICE : 10,000 Baht

TIME : 3 Hours

AGE : 0-4 Months

LOCATION : Studio or Home

DETAILS :
– Baby & Family
– Baby Minimal 1 Settings
– Baby with Prop 1 Set

RECEIVED :
– File Upload Only 80 Files
– Retouch 10 Files

KIDS

PRICE : 15,000 Baht

TIME : 3 Hours

AGE : 5 Months - 6 Years

LOCATION : Studio or Home

DETAILS :
– Kids & Family
– Baby Minimal 1 Settings
– Baby with Prop 1 Set

RECEIVED :
– File Upload Only 80 Files
– Retouch 15 Files

PREGNANCY

PRICE : 15,000 Baht

TIME : 3 Hours

LOCATION : Studio or Home

DETAILS :
– 3 clothes
– lifestyle
– studioshot

RECEIVED :
– File Upload Only 80 Files
– Retouch 20 Files
– Print (4x6) 20 Images

FAMILY

PRICE : 25,000 Baht

TIME : 6 Hours

DETAILS :
– 4 Settings
– 4 clothes
– Makeup & Hair Stylist

LOCATION : Studio

RECEIVED :
– File Upload Only 100 Files
– Retouch 20 Files