Thanik

ใช้เวลาถ่ายทำเพียงไม่นานก็ได้รูปสวยๆ จากครอบครัวน้อง
โดยความต้องการของคุณแม่อยากได้ภาพเรียบง่าย
เน้นความเป็นธรรมชาติของน้องและครอบครัวที่อบอุ่น